Forhandlere

Keddell & Bommen AS har et stort nettverk av oljeforhandlere godt geografisk fordelt i Norge.